Phòng thực hành nghề điện đa năng

Liên hệ

Bao gồm:

  • Bàn thực hành đa năng
  • Các thiết bị phục vụ thực hành, kiểm tra( Máy hiện sóng, máy phát xung, đồng hồ đo, máy hàn….)
0983 563 556