Thiết bị đo kiểm Laser & quang soi

Liên hệ

Đây là sơ bộ hệ thống chúng tôi đã lắp đặt cho chủ đầu tư: Cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng/BTTM. Ngoài ra, chúng tôi nhận thiết kế, lắp đặt hệ thống theo nhu cầu của quý khách hàng.

0983 563 556