Thiết bị đo kiểm, nhìn đêm và ảnh nhiệt

Liên hệ

– Hệ thống kiểm tra ảnh nhiệt RTB3000i.

– Cảm biến ảnh nhiệt Pico640 Gen2.

– Cầu quang kế.

– Camera ảnh nhiệt.

– Bộ nguồn sáng chuẩn bước sóng.

– Máy đơn sắc đo bước sóng ánh sáng.

– Thiết bị đo ánh sáng đa năng.

– Hệ thống ray quang tổng hợp.

0983 563 556