Thiết bị thử nghiệm ăn mòn (phun mù muối kết hợp khí ăn mòn)

Liên hệ

Mã sản phẩm: SaltEvent SC/KWT 1000
Hãng sản xuất: Weisstechnik
Xuất xứ: Đức
– Ứng dụng trong thử nghiệm độ ăn mòn muối và khí SO2 lên vật liệu.

0983 563 556