Thiết bị tự động hoá mã – dịch, phát-thu báo mã Morse với máy vô tuyến điện sóng ngắn

Liên hệ

  • Thiết bị tự động hoá mã – dịch, phát-thu báo mã Morse với máy vô tuyến điện sóng ngắn.
0983 563 556