Máy hiện sóng số GW Instek GDS-1102A-U

Liên hệ

Công năng của máy hiện sóng số GW Instek GDS-1102A-U
Nhận dạng tín hiệu (Xung vuông, răng cưa, hình sin, tin hiệu hình, tín hiệu tiếng…)
Xác định rõ các giá trị thời gian và mức điện áp và đường đi của một tín hiệu
Tính toán được tần số của một tín hiệu dao động
Nhận thấy “các phần động” của một mạch điện được biểu diễn bởi tín hiệu
Chỉ ra nếu một thành phần lỗi làm méo dạng tín hiệu
Tìm ra tín hiệu như thế nào là dòng một chiều hay dòng xoay chiều
Chỉ ra tín hiệu như thế nào là nhiễu và nếu có thì nhiễu thay đổi thế nào theo thời gian…

0983 563 556